Priser

Ydelse Pris Beskrivelse
     
Vaccinationer    

Vejledning i forhold til

Vaccinationer ved f.eks rejse, farligt arbejde etc

 

kr. 500,00

+pris for vaccinen.

Recept laves af læge og

skal hentes på

apotek 

Injektion af vaccinen kr. 200,00 pr. gang
Attester    
Mulighedserklæring kr. 1000,00  
Frihåndsattest  kr. 640,00  
Kørekortattest  kr. 500,00  
Sygemelding til arbejdsgiver kr. 1000,00  
Sygemelding til skole  kr. 300,00  

Der udfærdiges mange forskellige attester.
Nogle attester skal du selv betale, andre betales af forsikringsselskab, arbejdsgiver eller kommune.
Nogle attester kræver fremmøde, andre gør ikke.
Attester er af meget forskellig længde og indhold. Du bedes derfor kontakte sekretæren, når du ønsker tid til en attest. Oplys om attestens navn, så der kan afsættes den rette tid til udfærdigelsen af din attest.

 

(*) Bemærk: Visse ydelser, som f.eks. lægeattester, kan være pålagt moms.