Funktioner i praksis

Vi udfører:

  • Lungefunktionsundersøgelse
  • Allergiudredning med priktest
  • Elektrocardiografi

Personalet varetager desuden:

  • Laboratorium funktion
  • Øreskylning
  • Suturfjernelse
  • Rygestop instruktion