Funktioner i praksis

 

Personalet varetager desuden:

 • Laboratorium funktion
 • Øreskylning
 • Suturfjernelse
 • Blodprøvetagning
 • Urinundersøgelse
 • Sårskift
 • Halspodning
 • Diabetes kvartalskontrol
 • Blodtryk kvartalskontrol
 • Vaccinationer
 • Påbegynde konsultationer
 • Sekretæropgaver