Lægeskift

Hvis man ønsker at skifte læge, bedes man rette henvendelse til borgerservice i sin kommune eller det kan gøres online via https://www.borger.dk/