Læger

Kirsten Ulstrup

Speciallæge i almen medicin. Indtrådt i praksis 1. juli 2006
Medlem af:
DADL - Den almindelige Danske Lægeforening
PLO - Praktiserende Lægers Organisation
DSAM - Dansk Selvskab for Almen Medicin

Kim Frost

Vi byder velkommen til
KBU-læge Kim Frost i perioden
1/3-2021-31/8-2021