Hjem

Kære patient.
Grundet samfundssituationen med Covid-19, passer vi på dig ved at indføre begrænsninger i kontakten.
Dette skal dog ikke forhindre dig at komme til os, hvis du har mistanke om sygdom, vil vi bede dig kontakte os pr. telefon 6488 1127.
Vi arbejder på flere platforme, hvor du kan blive bedt om at lave videokonsultation eller telefonkonsultation i stedet for personligt fremmøde.
Vi arbejder på at minimere mængden af patienter tilstede i venteværelset, så du kan føle dig tryg ved at komme.

Venlig hilsen
Harndrup Lægehus

Bestil-tid-ikonBESTIL TID

Hvem-ervi-ikonHVEM ER VI

SelvbetjeningSKRIV TIL LÆGEN

Find_vejFIND VEJ

CORONAVIRUS

Håndtering af nære kontakter
Nære kontakter og personer der er indrejst fra risikoområder skal følge nedenstående og informeres herom.
Nære kontakter defineres som:
• Personer fra samme husstand som person, der har fået påvist COVID- 19
• Personer med direkte fysisk kontakt (fx givet hånd) til person, som har fået påvist COVID-19
• Personer som har haft ubeskyttet direkte kontakt med smittefarlige sekreter fra person, som har fået påvist COVID-19 fx er blevet hostet på, har berørt brugt lommetørklæde m.v.
• Personer med tæt kontakt “ansigt-til-ansigt” inden for 2 meter i mere end 15 minutter, fx samtale med person som har fået påvist COVID-19, eller i fly siddende 2 sæder i alle retninger
• Personer som har været i et lukket miljø fx et klasseværelse, mødelokale m.v. i mere end 15 mi-nutter og med mindre end 2 meters afstand fra person som har fået påvist COVID-19
• Sundhedspersonale og andre som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19, og ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder
Nære kontakter og personer der er indrejst fra risikoområde skal:
• Informeres om COVID-19 og hvilke symptomer man skal være opmærksom på, herunder feber og/eller tegn på luftvejsinfektion, til og med 14. dag efter kontakt
• Holde sig hjemme og kontakte læge ved behov
• Frarådes tæt kontakt med andre mennesker, herunder også evt. husstandsmedlemmer

Syg i eget hjem
Mange patienter med symptomer forenelig med COVID-19, særligt de unge og i forvejen raske, vil kun udvikle lette symptomer på sygdom. De skal blive i eget hjem og minimere social kontakt med personer uden for husstanden, indtil de uden symptomer og dermed smittefri.
Patienterne skal rådgives om at kontakte sundhedsvæsenet telefonisk ved forværring.
Den syge bør have fokus på en god håndhygiejne (håndvask) ved ophold i hjemmet. Når man er syg i eget hjem anbefales daglig rengøring med almindelige rengøringsmidler af toilet/bad og køkken samt det/de rum, som den syge opholder sig i. Såfremt der er fælles toilet og bad i husstanden, anbefales det, at den smittede gør rent efter sig selv.
Håndklæder, sengelinned samt undertøj skal vaskes på min. 80 °C. Det øvrige tøj vaskes så vidt muligt på min. 60 °C.
Opdateret 12.03.20

TIDSBESTILLING TIL UDFÆRDIGELSE AF ATTESTER kan ikke bestilles on-line, der skal tages telefonisk kontakt til lægehuset

Da attester er meget forskellige, er det vigtigt, at der bliver afsat passende tid til at udfærdige attesten, så du ikke går forgæves.

Vi vil derfor bede dig undlade at bestille tiden på denne hjemmeside, men i stedet ringe i telefontiden ( 8-9 ) og aftale tiden direkte med lægen. Det vil være en stor hjælp, hvis du har Attestens Navn og Nummer parat.

Ny hjemmeside og selvbetjeningsportal

Vi har fået en ny hjemmeside som omfatter en forbedring af selvbetjeningsdelen. For at få adgang til selvbetjeningsdelen skal alle tidligere og nye brugere oprettes med brugernavn og adgangskode. Tryk på “Selvbetjening” og følg vejledningen eller læs nærmere om brugeroprettelsen i menuen foroven.

Vi har fået nyt telefonsystem

Hvis du indtaster dit personnummer, hjælper det os meget.
Vi forventer at telefonventetiden vil blive kortere, og at du lettere får kontakt til rette læge.